Awarie:

  • brak

Planowane wyłączenia:

Informujemy wszystkich Odbiorców ZAEL-ENERGO z obszarów:

– ul.Fabrycznej (ST-1, ST-3, ST-4),

– ul.Wagonowej (ST-21, ST-22),

o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej, spowodowanej energetyczną sobotą w dniu 26.06.2021r. w godz.6:30 – 18:00.

Poprzedni
Następny

GRUPA ZAEL

Grupa ZAEL powstała w wyniku i na bazie przemian właścicielsko-kapitałowych w obszarze Wrocławskiej Kogeneracji. Składa się z III podmiotów.

Firma ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, uzyskując w czerwcu 2005 roku stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Swoim zasięgiem ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i  opolskiego w zakresie dystrybucji, a sprzedażą energii elektrycznej cały obszar kraju.

Firma ZAEL-MONT Sp. z o.o.  zajmuje się kompleksowymi usługami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, w tym również na potrzeby własnego Zakładu Energetycznego.

ZAEL-CENTRUM Balsewicz Andrzej obejmuje całokształt zagadnień elektrycznych i elektroenergetycznych począwszy od montażu instalacji i urządzeń elektrycznych, poprzez instalacje słaboprądowe i układy automatyki, do usług inżynierskich i biznesowych, w tym również w obszarze Prawa Energetycznego.

Cała kadra inżynierska Grupy posiada wymagane uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi (w tym uprawnienia budowlane), a bezpośredni wykonawcy uprawnienia kwalifikacyjne „E”. Grupa dysponuje licznymi powierzchniami warsztatowymi, posiada dobre wyposażenie sprzętowo – narzędziowe i własny transport, posiada szerokie powiązania kooperacyjne w obszarach usług certyfikowanych (SSWiN, p.poż).