Dystrybutor zawiera w taryfie:

  • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbiorców do tych grup

  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji

  • sposób ustalenia opłat za przyłączenie do sieci

  • sposób ustalenia bonifikat, opłat za wznowienie dostarczania energii

  • sposób ustalenia opłat za pobór energii czynnej, biernej i przekroczenia mocy

  • usługi wykonywane na odrębne zlecenie